Group Members


Group Leader

Dr. Teng Qiu
Professor of Physics
Research Staff

Dr. Qi Hao
Associate Professor
Dr. Fan Kong
Associate Professor
Dr. Yimin Yang
Associate Professor
Ms. Lifang Si
Lab Manager
Dr. Xianzhong Lang
Post-Doctoral Fellow
Dr. Xingce Fan
Post-Doctoral Fellow

Ph.D. Candidates

Xiangyu Hou
Sep.2017 - Jun.2022
B.S. SEU
Leilei Lan
Mar.2018 - Mar.2022
B.S. & M.Sc. Yanbian Univ.
Mingze Li
Jan.2020 - Dec.2023
B.S. & M.Sc. SEU
Xing Zhao
Mar.2020 - Mar.2024
B.S. & M.Sc. XUPT
Xiao Tang
Sep.2019 - Jun.2024
B.S. SEU
Lei Yao
Sep.2019 - Jun.2024
B.S. UJN

M.Sc. Candidates

Zhaohui Peng
Sep.2018 - Jun.2021
B.S. SEU
Penghua Wei
Sep.2018 - Jun.2021
B.S. NPU
Guoqun Li
Sep.2020 - Jun.2023
B.S. SDNU
Yunjia Wei
Sep.2020 - Jun.2023
B.S. SDNU
Xiaohu Zhang
Sep.2020 - Jun.2023
B.S. SEU
Kewei Jiang
Sep.2020 - Jun.2023
B.S. USX

Alumni

Lifang Si
M.Sc. 2012.03
now Assis. Engineer
at SEU
Yin Yin
M.Sc. 2013.03
AWARD: Outstanding Master’s Thesis of Jiangsu Province
now postdoc
at IFW Dresden
Xianzhong Lang
Ph.D. 2014.10
AWARD: National Scholarship
now Assis. Prof. at Changzhou Univ.
Kailin Long
M.Sc. 2014.12
AWARD: National Scholarship
now Assis. Engineer
at CASIC
Deyang Du
M.Sc. 2015.11
now Assis. Engineer
at China Telecom
Yan Zhang
Ph.D. 2016.05
now Engineer
at ShanghaiTech Univ.
Qi Hao
Ph.D. 2016.05
AWARD: National Scholarship
now Assoc. Prof.
at SEU
Di Han
Ph.D. 2017.05
now Engineer
at Appl. Mater.
Zhengwei Luo
M.Sc. 2017.09
now Assis. Engineer
at BOE
Xiaoguang Luo
Ph.D. 2018.03
AWARD: National & CSC Scholarship
now Assis. Prof.
at NPU
Xiaozhi Yang
M.Sc. 2018.05
now Assis. Engineer
at China Telecom
Qihua Jing
M.Sc. 2018.12
now Assis. Engineer
at HUAWEI
Mingze Li
M.Sc. 2019.11
AWARD: National Scholarship
now Ph.D. Candidate at SEU
Hao Huang
Ph.D. 2020.04
AWARD: CSC Scholarship
now Postdoc at CUHK
Xingce Fan
Ph.D. 2020.07
AWARD: National & CSC Scholarship
now Postdoc at SEU
Go back to top