+ 用户中心管理登录 + 英文版English
首 页 本院概况 师资队伍 科学研究 人才培养 学生工作 招生招聘 院内信息 校友专栏 联系我们
科研成果

代表性学术论文

l Zhao, YH (Zhao, Yinghe); Zhou, QH (Zhou, Qionghua); Li, Q (Li, Qiang); Yao, XJ (Yao, Xiaojing); Wang, JL (Wang, Jinlan)*;Passivation of Black Phosphorus via Self-Assembled Organic Monolayers by van der Waals Epitaxy; Advanced Materials :29: 6文献号: UNSP 1603990DOI: 10.1002/adma.201603990出版年: FEB 10 2017.

l Yang, BC (Yang, Bingchao); Wan, BS (Wan, Bensong); Zhou, QH (Zhou, Qionghua); Wang, Y (Wang, Yue); Hu, WT (Hu, Wentao); Lv, WM (Lv, Weiming); Chen, Q (Chen, Qian); Zeng, ZM (Zeng, Zhongming)*; Wen, FS (Wen, Fusheng); Xiang, JY (Xiang, Jianyong); Yuan, SJ (Yuan, Shijun); Wang, JL (Wang, Jinlan)*;Te-Doped Black Phosphorus Field-Effect TransistorsAdvanced Materials : 28: 42: 9408-+DOI: 10.1002/adma.201603723出版年: NOV 9 2016.

l Liu, XL (Liu, Xiaolong); Luo, XG (Luo, Xiaoguang); Nan, HY (Nan, Haiyan); Guo, H (Guo, Hui); Wang, P (Wang, Peng); Zhang, LL (Zhang, Linglong); Zhou, MM (Zhou, Minmin); Yang, ZY (Yang, Ziyi); Shi, Y (Shi, Yi)*; Hu, WD (Hu, Weida); Ni, ZH (Ni, Zhenhua); Qiu, T (Qiu, Teng)*; Epitaxial Ultrathin Organic Crystals on Graphene for High-Efficiency Phototransistors; Advanced Materials : 28  : 26  : 5200-+  DOI: 10.1002/adma.201600400  出版年: JUL 13 2016.

l Shuai Dong, Jun-Ming Liu, Sang-Wook Cheong & Zhifeng Ren; Multiferroic materials and magnetoelectric physics: symmetry, entanglement, excitation, and topology; Advances in Physics Volume 64, Issue 5-6, 2015.

l Zhan, Xiang; Zhang, Xin; Li, Jian; Xue, P*, Realization of the Contextuality-Nonlocality Tradeoff with a Qubit-Qutrit Photon Pair; Phys.Rev.Lett.116.090401(2016).

l Weng, Yakui; Lin, Lingfang; Dagotto, Elbio; Dong, S*, Inversion of Ferrimagnetic Magnetization by Ferroelectric Switching via a Novel Magnetoelectric Coupling, Phys.Rev.Lett.117.037601(2016)

l Zhou, Zhi-Yong; Xiao, Zhiguang; Zhou, Hai-Qing, Could the X(3915) and the X(3930) Be the Same Tensor State? Phys.Rev.Lett.114,022001(2015).

l Bian, Zhihao; Li, Jian; Qin, Hao, Xue, P,Realization of Single-Qubit Positive-Operator-Valued Measurement via a One-Dimensional Photonic Quantum Walk, Phys.Rev.Lett.114,203602(2015).

l Xue, P.; Zhang, R.; Qin, H.; Experimental Quantum-Walk Revival with a Time-Dependent CoinPhys.Rev.Lett.114,140502(2015).

l Dong, Shuai; Liu, J. -M.; Dagotto, ElbioBaFe2Se3: A High T-C Magnetic Multiferroic with Large Ferrielectric PolarizationPhys. Rev. Lett. 113, 187204 (2014).

l Qi-Lin Zhang, Wei-Zhou Jiang*, Jian Liu, Ren-De Miao and Nan ShengWater Transport through Carbon Nanotubes with the Radial Breathing ModePhys. Rev. Lett. 110, 254501 (2013).

l Jing-Min HouHidden-Symmetry-Protected Topological Semimetals on a Square LatticePhys. Rev. Lett. 111, 130403 (2013).

l Ji-Xuan Hou, Carsten Svaneborg, Ralf Everaers, and Gary S. Grest, Stress Relaxation in Entangled Polymer Melts, Phys. Rev. Lett. Vol. 105, 068301 (2010).

l S. Dong, K. Yamauchi, S. Yunoki, R. Yu, S. Liang, A. Moreo, J.-M. Liu, S. Picozzi, and E. Dagotto, Exchange bias driven by the Dzyaloshinskii-Moriya interaction and ferroelectric polarization at G-type antiferrromagnetic perooskite interfaces, Phys. Rev. Lett. 103, 127201 (2009).

l S.Dong, R.Yu, J.-M. Liu, and E. Dagotto, Striped multiferroic phase in double-exchange model for quarter-doped manganites, Phys. Rev. Lett. 103, 107204 (2009).

l Peng Xue, Barry C. Sanders, and Dietrich Leifried, Quantum walk on a line for a trapped ion, Phys. Rev. Lett. 103, 183602 (2009).

l S. H. Chen and J. M. Dudley, Spatiotemporal nonlinear optical self-similarity in three dimensions, Phys. Rev. Lett. 102, 233903 (2009).

l Q. Y. Xu, L. Hartman, S. Zhou, A. Muecklich, K. Potzger, M. Helm, G. Biehne, H. Hochmuth, M. Lorenz, M. Grundmann, and H. Schmidt, Spin manipulation in Co-doped ZnO, Phys. Rev. Lett. 101, 076601 (2008).

l X. Q. Yu, P. Xu, Z. D. Xie, J. F. Wang, H. Y. Leng, J. S. Zhao, S. N. Zhu, and N. B. Ming, Transforming spatial entanglement using a domain-engineering technique, Phys. Rev. Lett. 101, 233601 (2008).

l Hai Qing Zhou, Chung Wen Kao, Shin Nan YangThe Two-Photon-Exchange and gamma Z-Exchange Corrections to parity-Violating Elastic Electron-Proton ScatteringPhys.Rev.Lett. 99 (2007) 262001.

l P. Xue and Y. F. Xiao, Universal quantum computation in decoherence-free subspace with neutral atoms, Phys. Rev. Lett. 97 (2006), 140501.

l X.L.Wu*, J. Y. Fan*, T. Qiu, X. Yang, G.G. Siu, and P. K. Chu, Experimental evidence for the quantum confinement effect in 3C-SiC nanocrystallites, Phys. Rev. Lett. 94, 026102 (2005).

l Hao Qiu, Tao Xu, Zilu Wang, Wei Ren, Haiyan Nan, Zhenhua Ni, Qian Chen, Shijun Yuan,Feng Miao, Fengqi Song, Gen Long, Yi Shi, Litao Sun, Jinlan Wang*, Xinran Wang*, Hopping transport through defect-induced localized states in molybdenum disulphide, Nat. Commun. 4, 2642 (2013)

l Liang Ma, Jinlan Wang*,and Feng DingStrain-Induced Orientation-Selective Cutting of Graphene into Graphene Nanoribbons on OxidationAngew. Chem. 2012, 124, 1187 1190.

l Zhou, Qionghua; Chen, Qian*; Tong, Yilong; Wang, JL*Light-Induced Ambient Degradation of Few-Layer Black Phosphorus: Mechanism and ProtectionAngew. Chem. Int. Ed. 201655, 11437-11441.

l Jinlan Wang, Liang Ma, Qinghong Yuan, Liyan Zhu, and Feng DingTransition-Metal-Catalyzed Unzipping of Single-Walled Carbon Nanotubes into Narrow Graphene Nanoribbons at Low TemperatureAngew. Chem. Int. Ed. 201150, 8041 8045.

l Jinlan Wang, Jaeil Bai, Juius Jellinek, and Xiaocheng Zeng, Gold coated transition metal anion [Mn13@Au20] with ultran high magnetic moment, J. Am. Chem. Soc. (communication) 1294110 (2007).

l Jinlan Wang, Paulo H Acioli, and Juius Jellinek, Structure and magnetism of VnBzn+1 sandwich clusters, J. Am. Chem. Soc. (communication) 127, 2812 (2005).

l T. Qiu*, W. J. Zhang, X. Z. Lang, Y. J. Zhou, T. J. Cui, and P. K. Chu, Controlled assembly of highly Raman-enhancing silver nanocap arrays templated by porous anodic alumina membranes, Small, vol. 5, no. 20, pp. 2333 2337 (2009).

l Xiaoguang Luo , Teng Qiu*, Weibing Lu , Zhenhua NiPlasmons in graphene: Recent progress and applicationsMaterials Science and Engineering R 74 (2013) 351376.

l T. Qiu* and P. K. Chu, Self-selective electroless plating: An approach for fabrication of functional 1D nanomaterials, Materials Science and Engineering: R: Reports, vol. 61, no. 1 - 6, pp. 59 77 (2008).

l J. Y. Fan, X. L. Wu, and P. K. Chu, Low-dimensional SiC nanostructures: Fabrication, luminescence, and electrical properties, Prog. Mater. Sci. 51, 983 (2006).

l Dandan Wang,Qian Chen,Guozhong Xing,Jiabao Yi,Saidur Rahman Bakaul,Jun Ding,Jinlan Wang* and Tom WuRobust Room-Temperature Ferromagnetism with Giant Anisotropy in Nd-Doped ZnO Nanowire ArraysNano Lett. 2012, 12, 39944000.

l L.Y.Zhu, Jinlan Wang*, et al. Mechanically Robust Tri-Wing Graphene Nanoribbons with Tunable Electronic and Magnetic Properties, Nano Lett. 10 .494-498 (2010).

l Ni ZH, Wang HM, Kasim J, Fan HM, Yu T, Wu YH, Feng YP, Shen ZX Graphene thickness determination using reflection and contrast spectroscopy, Nano Letters 07(09) : 2758, (2007).

l Lu, Wanglin; Nan, Haiyan, Hong, Jinhua, Ni ZH,Plasma-assisted fabrication of monolayer phosphorene and its Raman characterization,Nano Research 6,853(2014).

l Ni ZH, Wang YY, YuT, Shen ZXRaman spectroscopy andimaging of graphene,,Nano Research(Invited Review) 1,273(2008).

l Nan, HY, Wang, ZL; Wang, JL; Ni, ZH, Strong Photoluminescence Enhancement of MoS2 through Defect Engineering and Oxygen Bonding, ACS Nano ,VOL.8, NO.6 , 5738-5745 ,2014.

l Yulu Liu,Haiyan Nan,Xing Wu,Wei Pan,Wenhui Wang, Jing Bai,Weiwei Zhao, Litao Sun,Xinran Wang and Zhenhua Ni*Layer-by-Layer Thinning of MoS2 by Plasma ACS Nano ,VOL.7, NO.5 , 42024209 ,2013.

l Ya Nan Xu,Da Zhan,Lei Liu,Hui Suo, Zhen Hua Ni*, Thuong Thuong Nguyen, Chun Zhao and Ze Xiang Shen, Thermal Dynamics of Graphene Edges Investigated by Polarized Raman SpectroscopyACS Nano VOL. 5 ,NO. 1 , 147152 , 2011.

l Xiuyun Zhang, Jinlan Wang*, Yi Gao, Xiaocheng Zeng*, Ab initio Study of Structural and Magnetic Properties of TMn(ferrocene)n+1(TM= Sc, Ti, V, Mn) Sandwich Clusters and Nanowires (n =), ACS Nano, 3, 537, (2009).

l Xiuyun Zhang, Man-Fai Ng, Yanbiao Wang, Jinlan Wang*, and Shuo-Wang Yang*, Theoretical Studies on Structural, Magnetic, and Spintronic Characteristics of Sandwiched EunCOTn+1 (n =1-4) Clusters, ACS Nano, 3, 2512 (2009).

 

 

 

 

科学研究录入:朱延技    责任编辑:蒋红燕 
科 学 研 究
科 研 方 向
科 研 基 地
科 研 成 果
2002-2015@东南大学物理学院 版权所有
南京 东南大学物理学院(九龙湖校区) (Zip:211189 Tel/Fax:025-52090600-8201)